Nápad? Postreh? Dotaz?
Neváhajte nám napísať. Všetky správy čítame priebežne a odpovedáme podľa ich urgentnosti a našej aktuálnej vyťaženosti. Z pravidla sa však snažíme do 24 hodín. V ojedinelých prípadoch (napr.keď sme na služobnej ceste) sa táto doba môže predĺžiť.